Przewidywania OTW

Prowadzący

Marcin Kalinowski

Opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie kilku ciekawych efektów przewidywanych przez Ogólną Teorię Względności, w oparciu o metrykę Schwarzschilda, a które czasami są sprzeczne z teorią grawitacji uczoną w szkole. Będziemy pracować w formie wykład + praca uczestników. Możliwe, że narysujemy jakieś trajektorie itp. w programie Mathematica lub Sage, także zachęcam do nauki (nie jest to jednak wymagane).

Program zajęć

Omówimy między innymi:


-Grawitacyjne przesunięcie ku czerwieni


-Ugięcie sygnałów świetlnych


-Soczewkowanie grawitacyjne


-Zmiana jasności przy przejściu masywnego obiektu między obserwatorem a źródłem


-Efekt Shapiro


-Precesja peryhelium orbity planety

Wymagania

1. Umiejętności całkowania (przez części/podstawienie)
2. Znajomości mechaniki klasycznej związanej z grawitacją Newtonowską (prawa Keplera, orbity eliptyczne)
3. Znajomość elementów szczególnej teorii względności (czterowektory, czas własny itp.)
4. Zaznajomić się z metryką i iloczynem skalarnym
5. Trzeba lubić równania
6. Obeznanie z konwencją sumacyjną Einsteina

Zadania kwalifikacyjne

Już są zadania kwalifikacyjne.
W razie problemów, pytań, uwag piszcie proszę na maila.
Powodzenia!

Przydatne linki

Metryka Schwarzschilda: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Metryka_Schwarzschilda]


Metryka: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Metryka]


Konwencja sumacyjna: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_sumacyjna_Einsteina]


c.d.n.