SmartContracts

Zadania kwalifikacyjne są tutaj.

Opis

Na warsztatach nauczymy się pisać SmartKontrakty na Ethereum w języku Solidity. Zaczniemy od wprowadzenia do architektury i zasady działania Smart Kontraktów. Następnie napiszemy kilka prostych smartkontraktów i jeśli zostanie czas to spróbujemy zabrać się za jakiś większy projekt.

Wymagania

- własny laptop (preferowany system operacyjny: dowolny Linux) - umiejętność programowania w dowolnym języku (preferowany JavaScript)