Konstrukcje Steinerowskie

Prowadzący: Damian Głodkowski


Kategorie: matematyka

Opis

Od czasów starożytnej Grecji wiemy, że linijką i cyrklem da się skonstruować bardzo dużo. A jeśli po narysowaniu pierwszego okręgu złamie nam się cyrkiel? Lub jeszcze gorzej - złamie się w czasie rysowania pierwszego okręgu i będziemy dysponować tylko króciutkim łukiem jakiegoś okręgu? Czy wtedy nadal jesteśmy w stanie dokonać jakichś sensownych konstrukcji? A jeśli tak, to jak długiego łuku potrzebujemy? Jaki jest sens Wszechświata? I co się stało z biedakami, którzy na WWW 10 nieopatrznie wyrzucili zakrętki do kosza na śmieci? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie na naszych warsztatach.

 

Program Zajęć:

- wykażemy, że każdą tradycyjną konstrukcję konstrukcję cyrklem i linijką można wykonać samą linijką, o ile mamy dany okrąg wraz ze środkiem

- udowodnimy że środek okręgu, o którym wyżej mowa, jest konieczny do wykonania tych konstrukcji

- zastanowimy się nad tym, czy okrąg można zastąpić czymś innym zachowując jednocześnie możliwość konstruowania tych samych punktów

Wymagania

  1. znajomość podstawowych twierdzeń planimetrii

  2. znajomość podstawowych konstrukcji przy pomocy cyrkla i linijki

  3. znajomość zagadnień zawartych w obowiązkowej części zadań kwalifikacyjnych

  4. wysypianie się na zajęcia

 

W razie problemów proszę o kontakt na adres: damiang0071@gmail.com.