Dla uczestników

Zapraszamy do udziału w 20. Wakacyjnych Warsztatach Wielodyscyplinarnych (5 - 18 sierpnia 2024, Chorzów)!

Rejestracja i kwalifikacja przebiega następująco — należy:

  1. zalogować się w warsztatowej aplikacji: https://warsztatywww.pl/
  2. uzupełnić profil (dane osobowe, kontaktowe, szkoła itp)
  3. zapisać się w zakładce Program na interesujące bloki zajęć (warsztaty i ich opisy będą się stopniowo pojawiać do 28 kwietnia)
  4. wysłać zadania i zakwalifikować się na co najmniej 4 spośród wybranych bloków zajęć
  5. wypełnić list motywacyjny

Kwalifikacja na konkretny blok zajęć odbywa się przez rozwiązanie zamieszczonych zadań kwalifikacyjnych, sprawdzanych przez prowadzącego blok. Zachęcamy do kontaktu z prowadzącymi. Prowadzący to też ludzie ;) Większość z nich jest studentami i również wcześniej sami brali udział w kwalifikacji na WWW. Odpowiedzą na wasze pytania związane z zadaniami kwalifikacyjnymi czy tematem warsztatów, a jeśli prześlecie rozwiązania zauważalnie przed terminem, to jest możliwość wprowadzenia poprawek przed decyzją o kwalifikacji.

Ostateczna decyzja o kwalifikacji na Warsztaty będzie podejmowana w oparciu o:

Prosimy każdego o zapisanie się na około 6 bloków warsztatowych — bloki, na które zapisze się bardzo mało osób mogą się nie odbyć. Informacje o zapisach wykorzystamy również po kwalifikacji do opracowania planu minimalizującego kolizje.

Zadania kwalifikacyjne (które znajdują się na stronach warsztatów) oraz formularz zgłoszeniowy (znajdujący się w warsztatowej aplikacji) należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2024. Zachęcamy do wcześniejszego nadsyłania zadań — możliwy jest wtedy kontakt z prowadzącym blok zajęć i ewentualne poprawienie zadań.

Wyniki kwalifikacji na Warsztaty (tj. przyjęty/nieprzyjęty) zostaną ogłoszone 16 czerwca 2024, wtedy też do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane szczegółowe informacje organizacyjne.

W razie wątpliwości lub pytań — nie wahaj się napisać: warsztatywww@gmail.com.

Terminy

do 28 kwietnia Pojawiają się strony warsztatów i zadania kwalifikacyjne
do 26 maja Czas na rozwiązywanie zadań kwalifikacyjnych przez uczestników
16 czerwca Informacja o kwalifikacji uczestników
5 - 18 sierpnia Warsztaty

Warsztaty będą odbywać się w Hotelu Skaut.

Szczegółowe dane o wyjeździe (dokładny koszt, miejsca zbiórki itd.) zostaną podane w późniejszym terminie — koszt udziału w całości warsztatów nie powinien przekroczyć 1500 zł. Ten koszt zawiera m.in. noclegi i jedzenie, nie zawiera natomiast dojazdu.

Grupowy dojazd będzie organizowany z kilku dużych miast — można oczywiście dojechać także samemu.

FAQ