Dla uczestników

Zapraszamy do udziału w 18. Wakacyjnych Warsztatach Wielodyscyplinarnych (8-21 sierpnia, Zabrze)!

Rejestracja i kwalifikacja przebiega następująco - należy:

Kwalifikacja na konkretny blok zajęć odbywa się przez rozwiązanie zamieszczonych zadań kwalifikacyjnych, sprawdzanych przez prowadzącego blok. Ostateczna decyzja o kwalifikacji na Warsztaty będzie podejmowana w oparciu o:

W przypadku dużej liczby dobrych zgłoszeń istotna będzie chęć wygłoszenia krótkiego (15 min.) referatu. Jeśli masz pomysł na taki referat - opisz go w zgłoszeniu. Jeśli chciałbyś coś opowiedzieć, ale nie masz konkretnego pomysłu - skontaktuj się z nami (tj. z kimś z komitetu organizacyjnego lub wsparcia merytorycznego podług zainteresowań, ew. z prowadzącym warsztaty) wcześniej i możliwie dokładnie opisz swoje zainteresowania, a postaramy się zasugerować Ci temat do zreferowania.

Prosimy każdego o zapisanie się na około 6 bloków warsztatowych - bloki, na które zapisze się bardzo mało osób mogą się nie odbyć. Informacje o zapisach wykorzystamy również po kwalifikacji do opracowania planu minimalizującego kolizje.

Zadania kwalifikacyjne (które znajdują się na stronach warsztatów) oraz formularz zgłoszeniowy (znajdujący się w warsztatowej aplikacji) należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2022. Zachęcamy do wcześniejszego nadsyłania zadań - możliwy jest wtedy kontakt z prowadzącym blok zajęć i ewentualne poprawianie zadań.

Wyniki kwalifikacji na Warsztaty (tj. przyjęty/nieprzyjęty) zostaną ogłoszone 14 czerwca 2022, wtedy też do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane szczegółowe informacje organizacyjne.

W razie wątpliwości lub pytań - nie wahaj się napisać: warsztatywww@gmail.com.

Terminy

do 25 kwietnia Pojawiają się strony warsztatów i zadania kwalifikacyjne
2 maja - 30 maja Czas na rozwiązywanie zadań kwalifikacyjnych przez uczestników
14 czerwca Informacja o kwalifikacji uczestników
8-21 sierpnia Warsztaty

Warsztaty będą odbywać się w Zabrzu.

Szczegółowe dane o wyjeździe (dokładny koszt, miejsca zbiórki itd.) zostaną podane w późniejszym terminie - koszt udziału w całości warsztatów nie powinien przekroczyć 450 zł. Ten koszt zawiera m.in. noclegi i jedzenie, nie zawiera natomiast dojazdu.

Grupowy dojazd będzie organizowany z kilku dużych miast - można oczywiście dojechać także samemu.

FAQ