Organizatorzy

Organizatorzy (WWW12–15)

Sponsorzy

Materiały promocyjne (z poprzednich warsztatów)

Wsparcie merytoryczne (do 2015)

Warsztaty współorganizowali także: