Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Wsparcie merytoryczne

Sponsorzy

Materiały promocyjne (z poprzednich warsztatów)

Warsztaty współorganizowali także: