Krzysztof Haładyn

Prowadził warsztaty:

Jestem na WWW od WWW13 jako uczestnik, od WWW14 jako prowadzący. Lubię hackować rzeczy' OR '1'='1