Radosław Rowicki

Prowadził warsztaty:

Niniejszym przedstawiam dowód, iż 1 jest największą liczbą naturalną:

Niech n będzie największą liczbą naturalną.
n2 ≤ n (z założenia)
n2 - n ≤ 0
n(n - 1) ≤ 0
n ≥ 0 ∧ n ≤ 1
n = 0 ∨ n = 1 (bo n naturalne)
n = 1, bo 1 > 0, a n ma być przecież największe
CND.