Piotr Lewandowski

Prowadził warsztaty:

Organizator WWW14, WWW15 i WWW16

 

Kilka słów o mnie:

Student medycyny, kierunek lekarski na Wydziale Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ponadto prowadzę badania naukowe w Śląskim Parku Technologii Medycznych "Kardio-Med Silesia" w Zabrzu. Moje zainteresowania naukowe obejmują: 

-indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC)

-różnicowanie iPSC w kierunku kardiomiocytów

-modele do badań kardiotoksyczności in vitro

-techniki badania zaburzeń metabolizmu komórek

-doświadczenia na sercu ex vivo

-zastosowanie technik histochemicznych i immunohistologicznych do oceny tkanek serca 

-metanalizy farmakologiczne

 

Ponadto jeszcze z czasów licealnych mam pojęcia o chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii analitycznej. 

 

Hobbystycznie tworze strony i aplikację internetowe. Znam podstawy programowania Arduino i elektroniki.