Podstawy teorii gier

Prowadzący: Mateusz Trubiłowicz


Zadania kwalifikacyjne:
Kategorie:
matematyka

Opis

Większość ludzi używając słowa "gra" ma na myśli pewien sposób spędzania wolnego czasu o ściśle zdefiniowanym zbiorze zasad, dostarczający rozrywki i umilający wolny czas. Być może planszowe, być może komputerowe, niektórzy sportowe. Spokojnie. Ja też. Czasem jednak używam tego słowa w zupełnie odmiennym, niekiedy tylko powiązanym kontekście. Czasem bowiem, mówiąc gra, mam na myśli nieskończone obrzucanie się zbiorami otwartymi (choć grami topologicznymi zajmować się nie będziemy), czasem zaś tabelki, drzewka i grafy wypełnione numerkami. Przykładem takiej gry może być chociażby popularny "dylemat więźnia". Większość tematyki obejmowanej przez warsztaty będzie stosunkowo intuicyjna i logiczna, ciekawszy może być sposób opisywania "gier" w nieco bardziej formalny sposób.

Plan Warsztatów

Zaczniemy od zdefiniowania gry strategicznej, by następnie przejść do gier ekstensywnych i koalicyjnych. Każdy z typów zostanie pokazany na kilku przykładach gier. Przy okazji zostaną wprowadzone pojęcia Równowagi Nasha, Równowagi Pareto i Równowagi Doskonałej. Jeśli zostanie trochę czasu, mam nadzieję zahaczyć również o różne metody podliczania głosów w wyborach, być może pokazując słynne twierdzenie Arrowa.

Wymagania

Znajomość treści zadań kwalifikacyjnych, czyli w szczególności:

  • pojęcie macierzy wypłat,
  • podstawowe pojęcia teorii mnogości (rozumienie znaczkologii stosowanej

 

Przydatne rzeczy

Zainteresowanym tematyką polecam skrypt oraz materiały ze strony. Spora część dostępnych tam wiadomości będzie pokrywała się z treścią warsztatów.

Kontakt

Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości, sugestie, oferty matrymonialne i SPAM proszę przesyłać na adres mt394587@students.mimuw.edu.pl