Czy uzasadnione prawdziwe przekonanie jest wiedzą?

Prowadzący: Katarzyna Kubik


O problemie Gettiera i o tym, jak próbuje go rozwiązać współczesna epistemologia
Kategorie: inne

Klasyczne teorie epistemologiczne traktowały wiedzę jako uzasadnione prawdziwe przekonanie (justified true belief, JTB). Jednak odkąd w 1963 roku Edmund Gettier opublikował eksperymenty myślowe pokazujące, że są przypadki (nazwane później gettierowskimi), w którym podmiot ma uzasadnione prawdziwe przekonanie, którego jednak intuicyjnie nie nazwalibyśmy wiedzą, klasyczna koncepcja została zaatakowana przez szereg dalszych kontrprzykładów. Podczas moich warsztatów omówimy więc problem Gettiera, a następnie:

[1] przyjrzymy się próbom sformułowania definicji wiedzy po Gettierze. Krytycznie przeanalizujemy w tym celu koncepcje internalistyczne i eksternalistyczne, zastanowimy się też nad tym, czy wartość logiczna zdań przypisujących wiedzę zależy od kontekstu ich wypowiedzenia i czy przyjęcie takiej perspektywy byłoby rozwiązaniem problemu sceptyckiego. W tej części zastanowimy się, co zyskujemy, a co tracimy, przyjmując omawiane nieklasyczne definicje wiedzy, poszukamy w nich problemów i, trochę jak Gettier, będziemy konstruować własne eksperymenty myślowe jako kontrprzykłady;

[2] wspólnie rozważymy, czy definicję wiedzy powinni konstruować “z fotela” filozofowie analityczni, czy może powinna ona odwoływać się do intuicji zwykłych ludzi, czyli niefilozofów, a fotele filozofów analitycznych powinne zostać spalone (jest to poważny postulat filozoficzny i powstał nawet prezentujący go hymn). Spróbujemy zastanowić się nad tym, jak zwykli ludzie przypisują wiedzę i jak ich intuicje epistemologiczne możemy badać w duchu filozofii eksperymentalnej, rozważymy też, czy filozofowie analityczni powinni w ogóle brać te intuicje pod uwagę.

Warsztaty nie wymagają żadnej wcześniejszej wiedzy filozoficznej (zresztą nie wiemy nawet, czym w ogóle jest wiedza). Jeśli ktoś chciałby poczytać coś na ten temat wcześniej, albo w ogóle ma jakieś filozoficzne/życiowe problemy, zapraszam serdecznie do kontaktu na mail kk.kubik@student.uw.edu.pl.