Polityka prywatności

Twoje dane przetwarzane są jedynie w celu organizacji kwalifikacji i warsztatów. W momencie rejestracji konta, automatycznie zbieramy od Ciebie następujące dane:

Na potrzeby kwalifikacji i organizacji warsztatów możemy prosić o podanie dodatkowych informacji takich jak:

Wszystkie powyższe informacje są przechowywane i przetwarzane przez nas przez czas nieokreślony. Chociaż dostęp do tych informacji jest powierzony jedynie zaufanym osobom, a używane oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, nie możemy zagwarantować pełni bezpieczeństwa Twoich danych.

Poza danymi przekazanymi bezpośrednio przez Ciebie przechowujemy i przetwarzamy przez czas nieokreślony również następujące informacje:

Poza powyższymi informacjami przetwarzamy następujące informacje, które są lub mogą być udostępniane publicznie lub węższej grupie (takiej jak uczestnicy warsztatów):

Przetwarzamy również informacje u użytkowniu naszej strony internetowej z wykorzystaniem narzędzi pracujących po stronie serwera jak, narzędzi Google Analytics (które przekazują infromacje do serwerów Google) i narzędzi firmy Facebook (które przekazują informację do serwerów Facebook), te informacje zawierają:

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie sposobu przetwarzania Twoich danych, chcesz je poprawić, uzyskać ich kopię lub aby zostały całkowicie usunięte skontaktuj się z nami pod adresem e-mail warsztatywww@gmail.com