WWW3 2007

Trzecia edycja Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych odbyła się dniach 9-14 sierpnia 2007 w Wandzinie pod Lublinem. Wzięły w niej udział 32 osoby.


Program WWW 3

Czwartek

17:45-19:15 @ Michał Kotowski - Kolorowania i grupy

20:30-21:30 @ Paweł Swaczyna - Systematyka Układu Słonecznego

 

Piątek

9:00-10:30 @ Róża Chojnacka - Elipsa i jej zastosowania w zadaniach olimpijskich

10:45-12:15 @ Michał Kotowski - Teoria obliczeń cz. I - maszyny Turinga i nierozstrzygalność

12:30-14:00 @ Marcin Kotowski - Równania Maxwella cz. I

16:00-17:30 @ Karolina Sołtys - Algorytmy tekstowe

17:45-19:15 @ Marcin Kotowski - Równania Maxwella cz. II

20:30-21:30 @ Piotr Wójcik - Kryptografia

 

Sobota

9:00-10:30 @ Jarosław Błasiok - Wprowadzenie do topologii ogólnej

10:45-12:15 @ Marcin Kotowski - Automaty i języki formalne

12:30-14:00 @ Tomasz Badowski - Mechanika relatywistyczna

16:00-17:30 @ Michał Kotowski - Wstęp do złożoności obliczeniowej

17:45-19:15 @ Jacek Migdał - Data mining

 

Niedziela

9:00-10:30 @ Michał Gołębiowski - Topologia

10:45-12:15 @ Marcin Kotowski - Teoria obliczeń cz. II - rachunek lambda

12:30-14:00 @ Tomasz Badowski - Fale elektromagnetyczne

16:00-17:30 @ Karolina Sołtys - Problemy NP-zupełne

17:45-19:15 @ Tomasz Jędrzejewski - Programowanie zorientowane obiektowe

20:30-21:30 @ Paweł Marczewski - Systemy "sztucznej głupoty" (prezentacja)

 

Poniedziałek

9:00-10:30 @ Michał Marcinkowski - Wstęp do teorii reprezentacji liniowej grup skończonych

10:45-12:15 @ Marek Kłocewiak - Maszyna RAM jako model obliczeń

12:30-14:00 @ Piotr Migdał - Zasada najkrótszego czasu

16:00-17:30 @ Karolina Sołtys - Algorytmy aproksymacyjne

17:45-19:15 @ Tomasz Jędrzejewski - Wzorce projektowe

20:30-21:30 @ Piotr Migdał - Prążki moire

 

Wtorek

9:00-10:30 @ Michał Gołębiowski - Konstruowalność

10:45-12:15 @ Tomasz Jędrzejewski - Prezentacja języka D

12:30-14:00 @ Piotr Migdał - Ciekawostki o widzeniu (barwnym i nie tylko)

16:00-17:30 @ Jarosław Błasiok - Sieci przepływowe

17:45-19:15 @ Jan Szejko - Liczby porządkowe

20:30-21:30 @ Karolina Sołtys - Mrówki, czyli piękno heurystyk

 

Środa

9:00-10:30 @ Marek Kłocewiak - Algebry Boole'a jako kraty rozdzielne

10:45-12:15 @ Jan Szejko - Twierdzenie Goodsteina

12:30-14:00 @ Michał Marcinkowski - Inwersja