WWW4 - program

Piotr Achinger - Funkcje analityczne + zeta Riemanna

Piotr Achinger - Teoria tableaux Younga

Mikołaj Dądela - Programowanie funkcyjne

Mikołaj Dądela - Matematyka w muzyce

Tomasz Jędrzejewski - O sieciach

Tomasz Jędrzejewski - O interpreterach

Tomasz Jędrzejewski - O promieniowaniu

Tomasz Jędrzejewski - praktyczny kurs sieci komputerowych

Marek Kłocewiak - Funkcja Busy Beaver jako przykład problemu nieobliczalnego

Marcin Kotowski - Metoda probabilistyczna

Marcin Kotowski - Symetrie i zasady zachowania

Marcin Kotowski - Logika a złożoność obliczeniowa

Michał Kotowski - Fizyka i matematyka baniek mydlanych

Michał Kotowski - Gry nieskończone

Michał Marcinkowski - Inwersja

Michał Marcinkowski - Co można i nie można powiedzieć za pomocą formuł logicznych

Paweł Marczewski - O generacji treści w grach komputerowych

Paweł Marczewski - Lisp

Piotr Migdał - Polaryzacja światła

Piotr Migdał - Funkcje tworzące

Piotr Migdał - Matematyczny model gry w Mafię

Agnieszka Płonka - Strefa D

Karolina Sołtys - 5 propozycji wykładów około-algorytmicznych

Paweł Swaczyna - Pomiar odległości we wszechświecie

Paweł Swaczyna - Jak i po co badać meteory

Tomasz Badowski - Układ immunologiczny a wirus grypy

Tomasz Badowski - Formalizmy mechaniki klasycznej

Tomasz Badowski - Wstęp do fizyki kwantowej