WWW4 - program

Piotr Achinger - Funkcje analityczne + zeta Riemanna


Piotr Achinger - Teoria tableaux Younga


Mikołaj Dądela - Programowanie funkcyjne


Mikołaj Dądela - Matematyka w muzyce


Tomasz Jędrzejewski - O sieciach


Tomasz Jędrzejewski - O interpreterach


Tomasz Jędrzejewski - O promieniowaniu


Tomasz Jędrzejewski - praktyczny kurs sieci komputerowych


Marek Kłocewiak - Funkcja Busy Beaver jako przykład problemu nieobliczalnego


Marcin Kotowski - Metoda probabilistyczna


Marcin Kotowski - Symetrie i zasady zachowania


Marcin Kotowski - Logika a złożoność obliczeniowa


Michał Kotowski - Fizyka i matematyka baniek mydlanych


Michał Kotowski - Gry nieskończone


Michał Marcinkowski - Inwersja


Michał Marcinkowski - Co można i nie można powiedzieć za pomocą formuł logicznych


Paweł Marczewski - O generacji treści w grach komputerowych


Paweł Marczewski - Lisp


Piotr Migdał - Polaryzacja światła


Piotr Migdał - Funkcje tworzące


Piotr Migdał - Matematyczny model gry w Mafię


Agnieszka Płonka - Strefa D


Karolina Sołtys - 5 propozycji wykładów około-algorytmicznych


Paweł Swaczyna - Pomiar odległości we wszechświecie


Paweł Swaczyna - Jak i po co badać meteory


Tomasz Badowski - Układ immunologiczny a wirus grypy


Tomasz Badowski - Formalizmy mechaniki klasycznej


Tomasz Badowski - Wstęp do fizyki kwantowej