Piotr Achinger

Prowadził warsztaty:

Piotr Achinger

Jestem świeżo upieczonym doktorem matematyki, na jesieni zaczynam postdoka w IM PAN w Warszawie. Moja dziedzina – geometria algebraiczna – zajmuje się zbiorami rozwiązań układów równań wielomianowych. Ma bliskie związki z jednej strony z teorią liczb (np. dowód Wielkiego Twierdzenia Fermata), z drugiej strony – z fizyką (teoria strun, symetria lustrzana). Fakt, że współczesna geometria algebraiczna dostarcza jednorodnego języka w którym można mówić o tak różnorodnych problemach spowodował (stosunkowo niedawno) dość zaskakujący przepływ idei pomiędzy tymi pozornie niezwiązanymi dziedzinami. Różne aspekty mojej pracy wiążą się jakoś z umacnianiem tego ,,pomostu''.

Poza matematyką interesuję się również graniem muzyki, filmem, chodzeniem po górach i (od niedawna) fotografią.


W Heroesach 3 gram Twierdzą (i zawsze biorę EXP zamiast golda), w Alpha Centauri – Zakharovem. W Civilization 2 zawsze daję wszystko w research i buduję Warsztat Leonarda. W 2015 głosowałem na [cenzura]. Po powrocie do Warszawy zamierzam utworzyć ze znajomymi Warsaw Hive Mind.