Adam Michalik

Prowadził warsztaty:

Interesuję się matematyką (głównie geometria algebraiczna i tematy pokrewne), informatyką (głównie języki programowania, w szczególności Haskell i Rust, oraz teoria obliczeń), literaturą s-f (głównie hard s-f, moi ulubieni autorzy to Greg Egan i Jacek Dukaj) i w zasadzie wszystkim innym (ekonomią, psychologią, kognitywistyką, polityką itd.).

Skończyłem na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 roku studia magisterskie z matematyki (pisałem pracę o rozmaitościach siecznych), oraz w 2012 roku studia licencjackie z matematyki i informatyki. Aktualnie pracuję w Google w Warszawie.

Kontakt: adam@michalik.es