Krystalografia

Prowadzący: Łukasz Mioduszewski


Kategorie: matematyka fizyka

Opis

Na tych warsztatach przekonacie się, że matematyka przydaje się w życiu, a przynajmniej w wyjaśnianiu budowy kryształów. Atomy w kryształach ułożone są regularnie, tworząc warstwy - a na tych warstwach może zajść dyfrakcja. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, jak te atomy są ułożone względem siebie - i właśnie w ten sposób (ale nie tylko w ten) poznaje się strukturę wielu molekuł chemicznych, małych (jak woda) i dużych (jak białka). Aby z obrazu dyfrakcyjnego "odkodować" położenia atomów w cząsteczkach, trzeba wiedzieć jak te cząsteczki mogą być ułożone - okazuje się, że jeśli mają tworzyć kryształ, można je ułożyć na 230 sposobów. Dlaczego akurat tyle? Jak (i dlaczego tak) wygląda ten obraz dyfrakcyjny? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na tych warsztatach!

W praktyce najpierw zobaczymy, jakie symetrie są w krysztale, opiszemy operacje symetrii przy pomocy macierzy i przy pomocy teorii grup dojdziemy do tego, jak te symetrie ograniczają możliwe ułożenie molekuł w krysztale. Potem przejdziemy do dyfrakcji i tego, jak symetrie w krysztale determinują wynik tej dyfrakcji. Warsztaty będą przy tablicy i na kartkach (np. każdy dostanie obrazek podobny do tego poniżej i będzie trzeba wskazać operacje symetrii na obrazku), więc wystarczy mieć ze sobą coś do pisania.

obrazek Eschera

Dlaczego warto?

Wymagania

Mnożenie macierzy, znajomość prawa Bragga, przyda się wyobraźnia przestrzenna.

Przydatne informacje

W 3 dni nie uda nam się zgłębić wszystkiego naraz, coś trzeba będzie pominąć. Wysyłając zadania napiszcie, czy wolicie się skupić na części matematycznej (wtedy będzie dużo algebry i teorii grup, może dojdziemy nawet do teorii reprezentacji i Wielkiego Twierdzenia O Ortogonalności) czy fizycznej (wtedy lepiej zrozumiemy, jak taka dyfrakcja w prawdziwym krysztale przebiega, badając krok po kroku drogę jaką przebywa uginany promień, kosztem wiedzy o ogólnych prawach rządzących strukturami periodycznymi). Dla zainteresowanych, warianty "fizyczny" i "matematyczny" warsztatów:

Wersja bardziej "fizyczna"

Dzień 1

 1. Podstawowe pojęcia (komórka elementarna, sieć periodyczna itd.)
 2. Rozwiązywanie grup punktowych

Dzień 2

 1. Rozwiązywanie grup przestrzennych
 2. Wyprowadzenie warunków dyfrakcyjnych

Dzień 3

 1. Zastosowanie warunków dyfrakcyjnych w praktyce
 2. Rozwiązywanie prostych obrazów dyfrakcyjnych

 

Wersja bardziej "matematyczna"

Dzień 1

 1. Grupy operacji symetrii
 2. Elementy sprzężone, klasy równoważności

Dzień 2

 1. Rozwiązywanie grup punktowych i przestrzennych
 2. Reprezentacje (nie)przywiedlne

Dzień 3

 1. Wielkie twierdzenie o ortogonalności
 2. Warunki dyfrakcyjne (pobieżnie)

Nawet w wersji "matematycznej" będziemy tylko w przestrzeni trójwymiarowej. Jeśli ktoś jest zainteresowany operacjami generowanymi przez odbicia w \(\mathbb{R}^n\), polecam warsztaty o geometrycznej teorii grup. Oba warsztaty mają jedno wspólne zadanie kwalifikacyjne!