Geometria wykreślna i rzutowa

Prowadzący: Marianna Siembiot


Kategorie: matematyka inne

Opis

Pierwszego dnia zajmiemy się geometrią wykreślną, która wprowadzi nas do zadań związanych z przestrzenią. Na początku na konkretnych przykładach elementów przestrzeni, aby potem drugiego i trzeciego dnia przejść do bardziej teoretycznych rozważań związanych z geometrią rzutową. Rozszerzymy przestrzeń euklidesową E3   o elementy niewłaściwe takie jak “punkty w nieskończoności”, “proste w nieskończoności” i popatrzymy jakie można na nich wykonywać operacje.

Plan warsztatów

 1. Wprowadzenie do geometrii wykreślnej, wprowadzenie do rzutowania.
 2. Punkt, prosta, płaszczyzna. Twierdzenia odnośnie zależności między nimi.
 3. Figury trójwymiarowe. Przecięcia, transformacje.
 4. Wprowadzenie do krzywych drugiego stopnia.
 5. Homologia, kolineacja, przekształcenie rzutowe.
 6. Konstrukcje krzywych stożkowych.
 7. Wprowadzenie do powierzchni drugiego stopnia.
 8. Rzuty powierzchni drugiego stopnia.

Wymagania

 1. podstawy geometrii elementarnej
 2. zapoznanie się ze skryptem
 3. cyrkiel, ołówek twardy, kredki lub cienkopisy (dla klarowności rysunków)

Materiały

 1. http://home.agh.edu.pl/~gwigi/geometria.php
 2. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej / Beata Vogt. Skrypt (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

Kontakt:
Marianna Siembiot
mail: marianna@siembiot.name