Współczesne teorie lingwistyczne

Prowadzący: Mikołaj Maurycy Miękus


Kategorie: inne

Opis

Jak można się spodziewać, w centrum zainteresowania lingwistyki, czyli językoznawstwa jest język. Jednak współczesna metodologia, zwłaszcza ta zorientowana na opis i działanie języka, ma zaskakująco(?) dużo wspólnego z matematyką i informatyką. Na warsztatach będziemy omawiać rozwijane obecnie teorie lingwistyczne. Ze strony syntaktyki (nauki o zależnościach między znakami) poruszymy temat drzew wyprowadzenia oraz Lexical Functional Grammar (LFG). Zahaczymy również o podział języków wg Chomskiego oraz gramatyki i automaty rozpoznające języki formalne. Semantyką (nauką o zależnościach między znakami a rzeczywistością pozajęzykową) zajmiemy się na przykładach semantyk formalnych i dystrybucyjnych. Jeśli starczy nam czasu i chęci poruszymy tematy nieco inne, psycholingwistyczne, takie jak neurobiologiczne podłoże języka, zaburzenia funkcji językowych czy najciekawsze (czytaj: najłatwiejsze do symulacji) eksperymenty psycholingwistyczne.

Wymagania

Wiedza o językoznawstwie wyniesiona z gimnazjum raczej się nie przyda. Zadania kwalifikacyjne mają za zadanie wprowadzić i sprawdzić pewne podstawy, tak, żebyśmy nie musieli na warsztatach zajmować się nimi zbyt długo.

Przydatne rzeczy

W pewnym momencie mogą się przydać laptopy, w tej chwili jednak nie zakładam, żeby były niezbędne. Przydadzą się natomiast materiały do wydrukowania/przyniesienia ze sobą: https://drive.google.com/file/d/1VysSci_Us3_C7czji3CZRa4G7hR8VPcq/view (Źródło: notatki dr hab. Justyny Grudzińskiej)

Przy rozwiązywaniu zadań kwalifikacyjnych przydatnych może być kilka pierwszych stron poniższego skryptu: http://rasokolowski.strony.wi.ps.pl/glowna_pliki/matdyskr2.pdf (Źródło: http://rasokolowski.strony.wi.ps.pl)

oraz (dla chętnych) dokumentacja Narodowego Korpusu Języka Polskiego: http://nkjp.pl/poliqarp/help/plse2.html#x3-20002

Kontakt ze mną

mikolaj.miekus@gmail.com