Teoria względności od szczegółu do ogółu

Prowadzący: Mateusz Kulejewski


Kategorie: fizyka

Podczas warsztatów zamierzam opowiedzieć o jednych z najbardziej rewolucyjnych teoriach fizyki XX wieku - teoriach względności. Wyprowadzimy transformację Lorentza z jednego z najbardziej podstawowych praw fizyki - pierwszej zasady dynamiki Newtona. Na jej podstawie opowiem nieco o pozornych paradoksach Szczególnej Teorii Względności, wynikających z nieprzystosowania naszej intuicji do rzeczywistości dużych prędkości. Na koniec przejdziemy do geometrycznego opisu teorii względności, wprowadzimy czasoprzestrzeń Minkowskiego, by móc opowiedzieć o podstawach Ogólnej Teorii Względności.

Wymagania

Do zrozumienia podstaw teorii względności w zupełności wystarcza znajomość matematyki na poziomie licealnym. Mile widziana będzie znajomość tematu, ale jak się okaże, do wyprowadzenia Szczególnej Teorii Względności założenie o stałości prędkości światła jest zupełnie zbędne.