Statystyka praktyczna

Prowadzący: Mikołaj Maurycy Miękus


Co zrobić, gdy trzeba powiedzieć coś więcej niż "no na oko wychodzi".
Kategorie: informatyka matematyka fizyka inne

Opis

Jeżeli faktycznie uda się zorganizować warsztaty stacjonarnie, będziemy własnoręcznie wykonywać proste eksperymenty fizyczne, takie jak wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego czy "sprawdzanie" drugiej zasady dynamiki Newtona. Wykorzystując nasze pomiary nauczymy się podstaw analizy danych i ich niepewności. Będziemy korzystać z popularnych statystyk i metod analitycznych, takich jak średnia, odchylenie standardowe (pojedynczego pomiaru vs. średniej), propagacja błędu, regresja liniowa, test 3σ czy test χ2. Jeśli czas pozwoli, na przykładzie, np. eksperymentów psychologicznych zagłębimy się dalej w statystykę poruszając tematy, m. in. testów służących prównywaniu grup.

Jeżeli warsztaty będą musiały odbyć się zdalnie, eksperymenty powinny dać się wykonać samodzielnie w domu, choć będzie to wymagać więcej samodzielnego przygotowania po stronie uczestników. Możemy też się bardziej skupić na teorii. Alternetywnie mogę pomyśleć o zrobieniu wykładów z neurobiologii lub teorii mnogości, zależnie od chęci uczestników.

Wymagania

Absolutnie kluczowe będą umiejętności posługiwania się miarką i stoperem (warto wziąć swoje).

Licealna wiedza z fizyki może być przydatna przy projektowaniu eksperymentów, ale nie będzie niezbędna do rozumienia treści zajęć. Warto natomiast umieć pochodne.

Warto również wziąć komputer z arkuszem kalkulacyjnym do zapisywania i analizy danych. Jeśli czas pozwoli, możemy również napisać jakiś pythonowy skrypt automatyzujący bardziej skomplikowane statystyki.