WWW10 - Program

 

Matematyka i informatyka teoretyczna

Informatyka

Fizyka

Dodatkowe warsztaty

(Nie liczą się do puli 4 warsztatów potrzebnych do kwalifikacji na WWW.)

Luźne wykłady